X  Blizu Gov_aqi Kvalitet vazduha & Trenutna oblačna baza
Trenutna oblačna baza

4827 Stopala
1471 mt
(Temperatura °C - Tačka Rose °C ) * 1000 /2.4444
Gov_aqi Senzor kvaliteta vazduha

ID Stanice:
Aarschot, Belgium

Ažurirano
13:00:00
Air quality: ModerateAQ
AQI
59


PM2.5
Umeren kvalitet vazduha
Informacije o cloudbase-u

Na osnovu zajedničke formule koja koristi temperaturu i tačku rošenja, kao što je snimljeno u realnom vremenu sa ove meteorološke stanice, izračunava se procenjena visina baze oblaka.

To nije tačan alat, već relativni pokazatelj.

Informacije o kvalitetu vazduha