X  Lukk Stasjons værhistorie
GjeldeneI dagI gårFebruar2021All tid
Temperatur (C)9.3 ↑ 11.8 (14:38)
↓ 6.6 (09:00)
↑ -15.5 (14:36)
↓ -19.1 (08:25)
↑ 19.8 (24)
↓ -10 (11)
↑ 19.8 (Feb 24)
↓ -10 (Feb 11)
↑ 38.3 (2020 Jul 31)
↓ -10 (2021 Feb 11)
regn (mm)n/a 0.6 (05:54)0 (00:10)3.8 (18)3.8 (Feb 18)802 (2019 Jul 27)
Luftfuktighet (%)43 ↑ 60 (00:17)
↓ 35 (14:27)
↑ 99 (00:10)
↓ 93 (15:11)
↑ 68 (11)
↓ 18 (14)
↑ 68 (Feb 11)
↓ 18 (Feb 14)
↑ 99 (2019 Sep 8)
↓ 18 (2021 Feb 14)
Duggpunkt (C)-2.8 ↑ 1.7 (00:17)
↓ -3.9 (14:27)
↑ -15.7 (14:05)
↓ -19.1 (08:25)
↑ 5.6 (25)
↓ -16.7 (14)
↑ 5.6 (Feb 25)
↓ -16.7 (Feb 14)
↑ 17.2 (2020 Aug 9)
↓ -16.7 (2021 Feb 14)
Trykk (hPa)1036.4 ↑ 1036.4 (17:18)
↓ 1031.4 (00:42)
↑ 34649.6 (09:25)
↓ 34500.6 (23:51)
↑ 1038.6 (13)
↓ 977 (28)
↑ 1038.6 (Feb 13)
↓ 977 (Des 28)
↑ 35523.3 (2019 May 13)
↓ 971.4 (2019 Des 13)
Vind (km/h)4.8 8 (12:17)2.4 (19:05)25.7 (23)25.7 (Feb 23)62.8 (2017 Feb 23)
Vindkast (km/h)11.3 19.3 (14:02)6.8 (19:40)48.3 (23)48.3 (Feb 23)80.5 (2020 Feb 16)
Sol (w/m2)35 612 (12:07)114 (12:20)612 (26)612 (Feb 26)1252 (2020 May 12)
UV (Index)0.0 1 (11:32)0 (00:10)1 (13)1 (Feb 13)7 (2020 Jun 27)